Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quảng Thịnh– huyện Hải hà– tỉnh Quảng Ninh
Date published: 14.04.2015 | 13:54
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quảng Thịnh– huyện Hải hà– tỉnh Quảng Ninh

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Tỷ lệ bản vẽ:  1/2.000

Diện tích: 900,63ha

Vị trí: xã Quảng Thịnh– huyện Hải hà– tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ

+ QH-01: Bản đồ định hướng sử dụng đất

+ QH-02: Bản đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn

+ QH-03: Bản đồ định hướng quy hoạch chi tiết sản xuất công nghiệp

+ QH-04: Bản đồ định hướng quy hoạch chi tiết sản xuất nông nghiệp

+ QH-05: Bản đồ hiện trạng khu trung tâm xã

+ QH-06: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu trung tâm xã

+ QH-07: Bản đồ quy hoạch giao thông khu trung tâm xã

+ QH-08: Bản đồ quy hoạch cấp điện khu trung tâm xã

+ QH-09: Bản đồ quy hoạch cấp nước khu trung tâm xã

+ QH-09: Bản đồ quy hoạch thoát nước khu trung tâm xã

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(Ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]