Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Tỷ lệ bản vẽ:  1/5.000

Diện tích: 7579.61 ha

Vị trí: xã Tân Dân– huyện Hoành Bồ – tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Nhiệm vụ, tờ trình phê duyệt

3- Bản vẽ

+ Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ Sơ đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng

+ Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn và phân vùng sản xuất

+ Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và môi trường( Giao thông)

+ Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và môi trường( Cấp nước)

+ Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và môi trường( Cấp điện)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(ht-nth)

Date published: 10.04.2015 | 14:06
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tân Dân – huyện Hoành Bồ – tỉnh Quảng Ninh

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Tỷ lệ bản vẽ:  1/5.000

Diện tích: 7579.61 ha

Vị trí: xã Tân Dân– huyện Hoành Bồ – tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Nhiệm vụ, tờ trình phê duyệt

3- Bản vẽ

+ Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ Sơ đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng

+ Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn và phân vùng sản xuất

+ Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và môi trường( Giao thông)

+ Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và môi trường( Cấp nước)

+ Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và môi trường( Cấp điện)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]