0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tiên Lãng-H.Tiên Yên-T. Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Tờ trình, quyết định

3- Bản vẽ

Quy hoạch chung

+ 01: Bản vẽ đánh giá hiện trạng xã

+ 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ 03: Bản vẽ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật

+ 04: Bản vẽ quy hoạch san nền và giao thông

+ 05: Bản vẽ quy hoạch thoát nước mưa

+ 06: Bản vẽ quy hoạch thoát nước thải

Quy hoạch trung tâm xã

+ 01: Bản vẽ đánh giá hiện trạng xã

+ 02: Bản vẽ quy hoạch mẫu nhà và công trình

+ 03: Bản vẽ định hướng phát triển không gian kiến trúc

+ 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ 05: Bản vẽ quy hoạch san nền

+ 06: Bản vẽ quy hoạch chiếu sáng

+ 07: Bản vẽ quy hoạch hạ áp

+ 08: Bản vẽ quy hoạch trung áp

+ 09: Bản vẽ quy hoạch cấp nước

+ 10: Bản vẽ quy hoạch thoát nước mưa

+ 11: Bản vẽ quy hoạch thoát nước thải

+ 12: Bản vẽ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file Word

(ht-ntn)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: