Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tiên Lãng, hiện trạng sử dụng đất xã Tiên Lãng, quy hoạch sử dụng đất xã Tiên Lãng, quy hoạch trung tâm xã Tiên Lãng
Date published: 18.04.2015 | 10:34
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tiên Lãng-H.Tiên Yên-T. Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Tờ trình, quyết định

3- Bản vẽ

Quy hoạch chung

+ 01: Bản vẽ đánh giá hiện trạng xã

+ 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ 03: Bản vẽ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật

+ 04: Bản vẽ quy hoạch san nền và giao thông

+ 05: Bản vẽ quy hoạch thoát nước mưa

+ 06: Bản vẽ quy hoạch thoát nước thải

Quy hoạch trung tâm xã

+ 01: Bản vẽ đánh giá hiện trạng xã

+ 02: Bản vẽ quy hoạch mẫu nhà và công trình

+ 03: Bản vẽ định hướng phát triển không gian kiến trúc

+ 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ 05: Bản vẽ quy hoạch san nền

+ 06: Bản vẽ quy hoạch chiếu sáng

+ 07: Bản vẽ quy hoạch hạ áp

+ 08: Bản vẽ quy hoạch trung áp

+ 09: Bản vẽ quy hoạch cấp nước

+ 10: Bản vẽ quy hoạch thoát nước mưa

+ 11: Bản vẽ quy hoạch thoát nước thải

+ 12: Bản vẽ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file Word

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]