0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tiến Tới– huyện Hải hà– tỉnh Quảng Ninh

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Tỷ lệ bản vẽ:  1/2.000

Diện tích: 251.35ha

Vị trí: xã Tiến Tới – huyện Hải hà– tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợpre

2- Bản vẽ

+ QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH-02: Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất

+ QH-03: Bản đồ định hướng mạng lưới điểm dân cư nông thôn và phân vùng sản xuất

+ QH-04: Bản đồ định hướng quy hoạch giao thông

+ QH-05: Bản đồ định hướng quy hoạch cấp điện, cấp nước

+ QH-06: Bản đồ định hướng quy hoạch thoát nước và hệ thống kênh tưới tiêu

+ QH-07: Bản đồ hiện trạng khu trung tâm xã

+ QH-08: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu trung tâm xã

+ QH-09: Bản đồ quy hoạch giao thông khu trung tâm xã

+ QH-10: Bản đồ quy hoạch cấp điện khu trung tâm xã

+ QH-11: Bản đồ quy hoạch cấp nước khu trung tâm xã

+ QH-12: Bản đồ quy hoạch thoát nước khu trung tâm xã

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(Ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi