0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Yên Than-H.Tiên Yên-T. Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Tờ trình, quyết định

3- Bản vẽ

+ 01: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất xã

+ 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ 03: Bản vẽ hiện trạng đánh giá đất, hạ tầng kỹ thuật

+ 04: Bản vẽ định hướng phát triển điểm dân cư nông thôn xã

+ 05: Bản vẽ hướng dẫn mẫu nhà công trình

+ 06: Bản vẽ hiện trạng Yên Than

+ 07: Bản vẽ định hướng hạ tầng kỹ thuật

+ 08: Bản vẽ quy hoạch san nền và giao thông

+ 09: Bản vẽ quy hoạch cấp nước

+ 10: Bản vẽ quy hoạch thoát nước

+ 11: Bản vẽ quy hoạch cấp điện

+ 12: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ông

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file Word

(ht-ntn)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: