Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Yên Than, hiện trạng sử dụng đất xã Yên Than, quy hoạch sử dụng đất xã Yên Than, quy hoạch trung tâm xã Yên Than
Date published: 18.04.2015 | 11:15
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Yên Than-H.Tiên Yên-T. Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Tờ trình, quyết định

3- Bản vẽ

+ 01: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất xã

+ 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ 03: Bản vẽ hiện trạng đánh giá đất, hạ tầng kỹ thuật

+ 04: Bản vẽ định hướng phát triển điểm dân cư nông thôn xã

+ 05: Bản vẽ hướng dẫn mẫu nhà công trình

+ 06: Bản vẽ hiện trạng Yên Than

+ 07: Bản vẽ định hướng hạ tầng kỹ thuật

+ 08: Bản vẽ quy hoạch san nền và giao thông

+ 09: Bản vẽ quy hoạch cấp nước

+ 10: Bản vẽ quy hoạch thoát nước

+ 11: Bản vẽ quy hoạch cấp điện

+ 12: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ông

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file Word

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]