0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bạch Thông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

* Thông tin đồ án quy hoạch:

- Thời điểm lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bạch Thông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn: năm 2017

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bạch Thông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn là: Giúp phân tích, đánh giá bối cảnh mới tác tác động đến phát triển KTXH của huyện, đánh giá các nguồn lực phát triển của huyện từ đó xây dựng phương án và các chỉ tiêu điều chỉnh phát triển KTXH của huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, mang tính tiên tiến, sát thực và đảm bảo tính khả thi cao. Làm căn cứ phục vụ cho công tác quản lý vĩ mô, trong việc lãnh đạo chỉ đạo và điều hành quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Cung cấp những căn cứ, những thông tin cần thiết cho hoạt động kinh tế - xã hội của nhân dân trong huyện và các nhà đầu tư xác định cơ hội đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển của huyện.

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bạch Thông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ sơ đồ hành chính huyện Bạch Thông

+ QH_02: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối quan hệ vùng

+ QH_03: Bản vẽ hiện trạng và quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng

+ QH_04: Bản vẽ hiện trạng và quy hoạch các điểm dân cư, dô thị

+ QH_05: Bản vẽ hiện trạng và quy hoạch một số nghành lĩnh vực

+ QH_06: Bản vẽ hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội

+ QH_07: Bản vẽ hiện trạng và quy hoạch

(nvl-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi