0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/25.000 vùng Huyện Phù Ninh đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Phú Thọ

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

- Huyện Phù Ninh là huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc của Tỉnh Phú Thọ, nằm ở cửa ngõ phía Tây của Thủ đô Hà Nội, thuận lợi về giao thông đường sắt, đường bộ và đường thuỷ, đặc biệt có tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đi qua địa bàn huyện. Huyện là vùng có nhiều tiềm năng về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch là vùng có vị trí quan trọng đặc biệt về an ninh quốc phòng và rất thuận lợi về giao thông, mở ra khả năng giao lưu văn hoá, kinh tế với các huyện của tỉnh Phú Thọ, với các tỉnh phía Tây Bắc và đặc biệt là với thủ đô Hà Nội.

- Phù Ninh có nhiều điều kiện để phát triển Công nghiệp – TTCN, du lịch và dịch vụ, nông nghiệp, thủy sản. Phát huy sức mạnh tổng hợp, tiềm năng và lợi thế của địa phương quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Ninh góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững; văn hóa - xã hội phát triển lành mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh vững chắc; xây dựng Phù Ninh giàu mạnh, văn minh, phấn đấu nằm trong tốp dẫn đầu khối huyện của toàn tỉnh

- Thời điểm quy hoạch: năm 2021

- Mục tiêu quy hoạch: Đánh giá tổng hợp thực trạng điều kiện tự nhiên và các nguồn lực phát triển vùng về kinh tế, lao động, dân cư, đất đai. Rà soát và tích hợp các quy hoạch ngành có liên quan theo Luật Quy hoạch số 35/2018/QH14; Bổ sung và khớp nối với các dự án đã và đang thực hiện; Rà soát và cập nhật các đồ án Quy hoạch nông thôn đã được phê duyệt. Xác định các tiền đề, các nhu cầu phát triển xây dựng trong giai đoạn từ nay đến năm 2035, tầm nhìn 2050. Phát huy thế mạnh về vị trí chiến lược của huyện, các tiềm năng về công nghiệp, thương mại dịch vụ du lịch, văn hóa, sinh thái và cảnh quan để tạo ra bước tăng trưởng kinh tế, nâng cao vai trò vị thế của huyện trong vùng tỉnh Phú Thọ. Thiết lập các vùng kinh tế động lực, vùng đô thị hóa tập trung, các cơ sở kinh tế-xã hội (như khu nông nghiệp, công nghiệp, TTCN, du lịch, hệ thống hạ tầng xã hội…) khung kết cấu hạ tầng kỹ thuật chủ yếu cấp tỉnh, cấp huyện là hạt nhân phát triển kinh tế-xã hội của cả huyện theo hướng cân bằng và bền vững. Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển không gian đô thị-nông thôn vùng huyện, xác định tính chất quy mô của hệ thống đô thị, lập kế hoạch cải tạo nâng cấp, xây mới, phân loại đô thị… trên cơ sở khai thác lợi thế riêng của huyện Phù Ninh thúc đẩy phát triển ngành kinh tế mũi nhọn. Đề xuất phân bố không gian phát triển nông nghiệp, xây dựng công nghiệp, du lịch - dịch vụ, hệ thống hạ tầng xã hội, tổ chức phát triển giao thông và phân bổ các công trình hạ tầng kỹ thuật, tổ chức môi trường bền vững ở đô thị và nông thôn. Hoàn thành mục tiêu huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025; xây dựng Phù Ninh giàu mạnh, văn minh, phấn đấu nằm trong tốp dẫn đầu khối huyện của toàn tỉnh. Bảo vệ môi trường, di sản văn hóa-lịch sử, cảnh quan thiên nhiên. Giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa địa phương.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng Huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 tỷ lệ 1/25.000

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi