0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch khu chức năng đô thị phía tây nam huyện Gia Lâm tỷ lệ 1/2000

Thông tin quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Vị trí: Quận Long Biên - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Kiến trúc

- QH01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất (.jpg)

- QH02A: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan (.dwg)

- QH02B: Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp quỹ đất xây dựng (.dwg)

- QH03: Sơ đồ cơ cấu quy hoạch khu vực (.dwg)

- QH04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (.dwg)

2. Hạ tầng - Bản vẽ định dạng AutoCad(.dwg)

- QH02C: Bản đồ đánh giá và tổng hợp hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- HT05: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- HT06: Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật

- HT07: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- HT08: Bản đồ quy hoạch cấp điện

- HT08A: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- HT09: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải vệ sinh môi trường

- HT11: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

- HT12: Bản đồ đánh giá tác động môi trường

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-nvq

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi