0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị Lim mở rộng đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị Lim mở rộng đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh

 - Khu đô thị Lim mở rộng đến năm 2030, trong đồ án QHC Đô thị Bắc Ninh, là một phần của phân khu đô thị Tiên Du. Khu vực này, cùng với phân khu Bắc Lim được dự kiến sẽ phát triển thành một trung tâm đô thị hiện đại, trung chuyển giữa Từ Sơn và Bắc Ninh. Trong đô thị này sẽ có 3 động cơ tạo thị chủ yếu: TOD xung quanh ga đường sắt đô thị nối Hà Nội với Bắc Ninh, trung tâm văn hoá, lịch sử xung quanh khu vực hội Lim và trung tâm giáo dục, đại học. Ngoài ra còn có các dịch vụ đô thị đi kèm. Nhiệm vụ Đồ án QHPK tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Lim mở rộng đến năm 2030, huyện Tiên Du, đô thị Bắc Ninh đã được phê duyệt theo Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND Tỉnh Bắc Ninh.

.- Đồ án được UBND phê duyệt tại Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 21 tháng 06 năm 2017

Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị Lim mở rộng đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh

- Mục tiêu đồ án đó là: Rà soát các đồ án quy hoạch, các dự án đã đang và dự kiến được thực hiện trong khu vực. Đánh giá tính khả thi của các dự án, từ đó đề xuất giải pháp tích hợp và cập nhật các đồ án, dự án rời rạc thành một tổng thể đô thị có cấu trúc rõ ràng, mạch lạc hoạt động hiệu quả. Đánh giá lại tiềm năng, đặc trưng về cảnh quan lịch sử văn hoá khu vực, để đề ra các giải pháp quy hoạch và tổ chức không gian độc đáo, hợp lý, hiệu quả nhằm thu hút đầu tư thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, chất lượng của khu vực.Tạo nên một không gian đô thị hiện đại, tiện nghi, có bản sắc, gắn kết với các khu vực lân cận, khai tác đối đa các ga đường sát đô thị, và là một địa chỉ được mong muốn của mọi người

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị Lim mở rộng đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị Lim mở rộng đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh

+ Quy định quản lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và đáng giá đất xây dựng

+ Bản đồ định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

 (quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi