0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu 1/2000 tuyến giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg)

Quy hoạch phân khu 1/2000 tuyến giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

   - Thành phố tỉnh lỵ Kon Tum là Trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học của Tỉnh có vai trò động lực, thúc đẩy mọi mặt trong quá trình phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Trong những năm qua, việc thúc đẩy quá trình đầu tư vào phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội đã tạo cho đô thị Kon Tum ngày nay có một diện mạo mới về cảnh quan đô thị, mang lại nét đặc trưng về kiến trúc cảnh quan của một đô thị miền núi Tây Nguyên

- UBND tỉnh Kon Tum đã sớm có chủ trương quy hoạch phân khu xây dựng khu vực có tuyến giao thông kết nối này, với mục tiêu khai thác tối đa quỹ đất thương mại dọc hai bên tuyến đường, đồng thời quản lý tốt khu đất cho các mục tiêu xây dựng, tạo được không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc cho tuyến trục, tầm nhìn hướng đến khu vực trung tâm hành chính mới của tỉnh

Quy hoạch phân khu 1/2000 tuyến giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

  Mục tiêu của đồ án đó là: Cụ thể hoá Đồ án điều chỉnh QHC thành phố Kon Tum đến năm 2030. Khai thác tiềm năng đất đai để hình thành các KDC mới, công trình công cộng - thương mại dịch vụ, khu cây xanh công viên dọc tuyến đường; tạo tính đồng bộ, hài hòa giữa tuyến đường được đầu tư mới và các công trình dọc tuyến. Làm cơ sở lập Đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định hiện hành. Là cơ sở pháp lý cho việc xác định các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu 1/2000 tuyến giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

+ Quy định quản lý xây dựng

 - Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng tổng hợp

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ định hướng quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

 (quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi