0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu đô thị N1 tỷ lệ 1/2000, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000

- Thời điểm quy hoạch: năm 2013

- Mục tiêu: Cụ thể hóa các định hướng của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050, đáp ứng thời gian, yêu cầu quản lý nhà nước. Rà soát, khớp nối các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan. Nghiên cứu đề xuất giải pháp đối với các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai và đang được nghiên cứu rà soát (theo hướng: giữ nguyên cập nhật vào quy hoạch phân khu, được điều chỉnh tổng thể hoặc điều chỉnh cục bộ,...). Phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng và các quy định của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội có liên quan đến phân khu đô thị. Xác định cụ thể hóa phạm vi ranh giới, diện tích, quy mô đất đai, dân số và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị; các khu vực bảo tồn, cải tạo, chỉnh trang và xây dựng mới phù hợp với: Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch chuyên ngành, Quy hoạch màng lưới,...và tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và tiêu chuẩn thiết kế. Xác định các nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đối với các khu chức năng và các không gian đặc trưng tại khu vực lập quy hoạch phân khu. Xác định khung kết cấu hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện. Đề xuất Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch phân khu, làm cơ sở lập: Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc; các quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư theo quy định và để các cấp chính quyền địa phương và cơ quan quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu đô thị N1 tỷ lệ 1/2000

- Bản vẽ (CAD):

+ Bản đồ đánh giá hiện trạng

+ Bản đồ nền

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch tổng hợp

+ Bản đồ giao thông

+ Bản đồ lộ giới

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

+ Bản đồ quy hoạch cấp nước N1

+ Sơ đồ thoát nước thải

+ Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

(mailien - Thanhphuong99 – Acudvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi