0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu khu dân cư phường 6 và xã Hòa Thành – thành phố Cà Mau, tỷ lệ 1/ 2.000

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Vị trí lập đồ án Quy hoạch phân khu thuộc khóm 6, khóm 8 khóm 10 Phường 6 và một phần xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau. Ranh giới khu đất triển khai lập quy hoạch có vị trí như sau:

+ Phía Đông giáp: Rạch Cầu Nhum, sông Hoà Thành, xã Hòa Thành, thành phố Cà mau

+ Phía Tây giáp: Ranh đồ án QHPK Khu dân cư Đông Nam Phường 6. Phường 7, thành phố Cà mau (đất nông nghiệp hiện hữu)

+ Phía Nam: Đất nông nghiệp.

+ Phía Bắc giáp: Ranh giới đồ án QHPK Khu dân cư phía Nam kênh xáng Cà Mau - Bạc Liêu (đất nông nghiệp hiện hữu). Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch phân khu là 416,58ha.

- Mục tiêu quy hoạch:  Nhằm phục vụ cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang và phát triển mới các khu chức năng đô thị. Định hướng cho sự phát triển không gian của khu vực phù hợp với sự phát triển chung của Phường 6 và xã Hòa Thành, dựa trên cơ sở xác định cơ cấu phân khu chức năng hợp lý. Xác định danh mục các công trình cần đầu tư xây dựng mới, các khu vực cải tạo, chỉnh trang trong khu vực quy hoạch giai đoạn từ 2015 – 2020. Xác định tính chất, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật trong khu vực điều chỉnh quy hoạch. Cải tạo, chỉnh trang các khu nhà hiện hữu theo loại hình phù hợp với tính chất của khu vực. Phục vụ công tác kế hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị và quản lý đô thị theo quy hoạch. Đánh giá và quản lý vấn đề môi trường khi thực hiện công tác xây dựng đô thị.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 2758/ QĐ – UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu khu dân cư phường 6 và xã Hòa Thành – thành phố Cà Mau, tỷ lệ 1/ 2.000

- Thời điểm quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu khu dân cư phường 6 và xã Hòa Thành – thành phố Cà Mau, tỷ lệ 1/ 2.000

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (jpg):

+ QH02: Bản đồ quy hoạch đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đất giá đất xây dựng

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH06: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH08: Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

+ QH10: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

(ThanhThao Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi