0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu Khu vực Bái Đính trong Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Ninh Bình

Định dạng tài liệu: (.jpg), (.pdf), (.doc)

Quy hoạch phân khu Khu vực Bái Đính trong Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Ninh Bình

- Tổng diện tích khoảng 3.006,95 ha. Phạm vi khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phân khu Khu vực Bái Đính nằm ở phía Tây khu Quần thể danh thắng Tràng An, thuộc một phần địa giới hành chính các xã: Gia Sinh của huyện Gia Viễn, Sơn Hà và Sơn Lai của huyện Nho Quan. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch được xác định như sau: Phía Bắc giáp sông Hoàng Long và xã Gia Trung; Phía Nam giáp sông Bến Đang và các xã Quỳnh Lưu, Sơn Lai của huyện Nho Quan; Phía Đông giáp núi đá khu Quần thể danh thắng Tràng An; Phía Tây giáp sông Chòm.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch phân khu Khu vực Bái Đính trong Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Ninh Bình : Xây dựng không gian quy hoạch trên cơ sở tổ chức, khai thác hài hòa giữa không gian xây dựng đô thị và cảnh quan sinh thái tự nhiên tại khu vực. Sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, bảo vệ và phát huy được các cảnh quan sinh thái tự nhiên tại khu vực. Hình thành nên hệ thống không gian sinh hoạt, dịch vụ, gắn kết hài hòa với đặc điếm địa hình núi non, mặt nước và hệ sinh thái, không gian văn hóa khu vực trở thành trung tâm hỗ trợ dịch vụ du lịch, trung tâm về đào tạo, khoa học công nghệ và đầu mối giao thông của Tỉnh Ninh Bình. Làm cơ sở pháp lý để triển khai các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng và kiếm soát phát triển đô thị theo quy hoạch trên địa bàn.

- Được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 1481-QĐ/UBND ngày 07 tháng 11 năm 2016

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh quy hoạch Quy hoạch phân khu Khu vực Bái Đính trong Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Ninh Bình

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu vực Bái Đính trong Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Ninh Bình

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ đánh giá hiện trạng kiến trúc và sử dụng đất

+ QH 02: Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ định hướng phát triển giao thông

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi