0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu Khu vực đường Phù Đổng Thiên Vương - Vạn Hạnh - Mai Xuân Thưởng - Võ Trường Toản (B7) Phường 8 thành phố Đà lạt - tỉnh Lâm Đồng

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf), (.doc)

- Khu vực lập đồ án có tổng diện tích 47,50 ha. Phạm vi ranh giới khu đất lập Quy hoạch được xác định như sau: Phía Bắc giáp: đường Mai Xuân Thưởng và đường Vạn Hạnh; Phía Nam giáp: trường Đại học Đà Lạt; Phía Đông giáp:  đường Võ Trường Toản; Phía Tây giáp: đường Phù Đổng Thiên Vương

- Đồ án Quy hoạch phân khu Khu vực đường Phù Đổng Thiên Vương - Vạn Hạnh - Mai Xuân Thưởng - Võ Trường Toản (B7) Phường 8 thành phố Đà lạt - tỉnh Lâm Đồng Được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 14 tháng 07 năm 2017

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch phân khu Khu vực đường Phù Đổng Thiên Vương - Vạn Hạnh - Mai Xuân Thưởng - Võ Trường Toản (B7) Phường 8 thành phố Đà lạt - tỉnh Lâm Đồng đó là: Phục vụ cho công tác phát triển đô thị, tạo điều kiện kết nối đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thành phố Đà Lạt. Đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng đất tiết kiệm và hợp lý. Phục vụ công tác quản lý đô thị và sử dụng đất theo đúng quy hoạch. Trong khu quy hoạch hạn chế việc di dời, giải tỏa các hộ dân đang sinh sống. Ưu tiên vấn đề chỉnh trang tại chỗ; giải quyết vấn đề nước thải, chất thải theo đúng quy định. Hạn chế thay đổi địa hình, nghiên cứu đề xuất mở rộng các tuyến đường hiện hữu, quy định lộ giới, khoảng lùi.

* Thời điểm lập Quy hoạch phân khu Khu vực đường Phù Đổng Thiên Vương - Vạn Hạnh - Mai Xuân Thưởng - Võ Trường Toản (B7) Phường 8 thành phố Đà lạt - tỉnh Lâm Đồng: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu Khu vực đường Phù Đổng Thiên Vương - Vạn Hạnh - Mai Xuân Thưởng - Võ Trường Toản (B7) Phường 8 thành phố Đà lạt - tỉnh Lâm Đồng

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu vực đường Phù Đổng Thiên Vương - Vạn Hạnh - Mai Xuân Thưởng - Võ Trường Toản (B7) Phường 8 thành phố Đà lạt - tỉnh Lâm Đồng

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ QH 02: Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi