0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu phát triển đô thị, dịch vụ khu vực hai bên đường tỉnh 310 tại huyện Bình Xuyên, Tam Dương và Tam Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

- Được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định 2133/QĐ-UBND ngày 29/06/2016 về vấn đề phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu D1 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị, dịch vụ khu vực hai bên đường tỉnh 310 tại huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương và huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

- Mục tiêu của Quy hoạch phân khu phát triển đô thị, dịch vụ khu vực hai bên đường tỉnh 310 tại huyện Bình Xuyên, Tam Dương và Tam Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc là: phát triển đô thị và dịch vụ khu vực hai bên đường tỉnh 310

* Thời điểm lập quy hoạch phân khu phát triển đô thị, dịch vụ khu vực hai bên đường tỉnh 310 tại huyện Bình Xuyên, Tam Dương và Tam Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Bản vẽ:

+ QH 01: Sơ đồ phân khu phát triển

+ QH 02: Bản đồ giao thông

+ QH 03: Bản đồ sử dụng đất

(huycuong-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi