0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công - tỉnh Thái Nguyên

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch phân khu phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công - tỉnh Thái Nguyên

- Diện tích khu vực lập quy hoạch 1.650.000m (165 ha). Quy mô dân số dự báo đến năm 2020: 7.020 người. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Đông: Giáp phường Bách Quang; Phía Tây: Giáp Sông Công; Phía Nam: Giáp phường Thắng Lợi; Phía Bắc: Giáp phường Lương Châu.

- Được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 504-QĐ/UBND ngày 18 tháng 03 năm 2014

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch phân khu phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công - tỉnh Thái Nguyên : Xây dựng phường Mỏ Chè Là đô thị cấp phường với chức năng là một trong những khu trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, kinh tế, thương mại và dịch vụ cùa thị xã hiện tại và cứa thành phố Sông Công trong tương lai, có quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công - tỉnh Thái Nguyên

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi