0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Tây Nam cầu Yên Lệnh thuộc địa bàn các xã: Chuyên Ngoại, Mộc Nam và phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Trong giai đoạn hiện nay, tỉnh Hà Nam đang cùng cả nước đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường theo hướng mở cửa và hội nhập quốc tế. Với lợi thế vị trí là một tỉnh nằm trong vùng ảnh hưởng của Thủ đô Hà Nội, có các tuyến giao thông Quốc gia về đường bộ, đường sắt chạy qua, có hệ thống đường thủy trên sông Châu, sông Đáy. Hà Nam rất thuận lợi cho phát triển các Khu công nghiệp tập trung và các dịch vụ công nghiệp khác. Đặc biệt Duy Tiên mới được nâng cấp từ huyện lên Thị xã trong năm 2020 là một đô thị trẻ đang phát triển cùng với đó Duy Tiên đã hoàn thành 09 đồ án quy hoạch phân khu thuộc các phừơng nội thị. Đảng bộ và nhân dân thị xã Duy Tiên đã giành được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của người dân; nhiều dự án, khu đô thị được đầu tư xây dựng, làm cho diện mạo kiến trúc đô thị của thị xã ngày càng được thể hiện rõ nét, khang trang, hiện đại. Khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch thuộc địa giới hành chính các xã Chuyên Ngoại, Mộc Nam và phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, cụ thể:

+ Phía Bắc: giáp tuyến Tránh QL.38

+ Phía Đông: giáp QL.38

+ Phía Tây: giáp kênh A4-13

+ Phía Nam: giáp kênh A4-13-9

- Mục tiêu quy hoạch: Cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch phân khu xây dựng phường Châu Giang và các quy hoạch có liên quan. Tạo lập hình ảnh đô thị với các tiện ích đô thị đồng bộ, khớp nối hạ tầng kỹ thuật chung; kết nối và nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện trạng, góp phần nâng cao điều kiện sống của người dân trong khu vực. Là cơ sở pháp lý để triển khai lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 2003/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Tây Nam cầu Yên Lệnh thuộc địa bàn các xã: Chuyên Ngoại, Mộc Nam và phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên

- Thời điểm quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Tây Nam cầu Yên Lệnh thuộc địa bàn các xã: Chuyên Ngoại, Mộc Nam và phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (jpg):

+ QH02: Bản đồ quy hoạch hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ QH03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH05: Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

+ QH12: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

(ThanhThao Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi