0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Khu dân cư Nam Vỹ Dạ là điểm chuyển tiếp giữa thành phố Huế và Huyện Phú Vang, nối liền cảng và khu du lịch Thuận An. Là cửa ngõ phía Đông, một vị trí quan trọng trong cơ cấu đô thị Huế, vì vậy phải được quy hoạch theo hướng bảo vệ môi trường sinh thái với việc giữ gìn bảo vệ các di sản văn hoá và chỉnh trang khu dân cư nhà vườn truyền thống. Đồng thời quy hoạch mở rộng khu đô thị mới đáp ứng yêu cầu chuyển dân các khu vực sẽ giải toả từ Trung tâm thành phố đến, cùng với việc bố trí các Trung tâm văn hoá thể thao,du lịch, dịch vụ phục vụ dân sinh của khu vực. Ngoài ra, còn dành quỹ đất cho các tổ chức, kinh tế, hành chính và tiểu thủ công nghiệp. Quy hoạch xây dựng khu dân cư Nam Vỹ Dạ, theo hướng thừa kế và nâng cao giá trị văn hoá, lịch sử truyền thống của địa phương, tổ chức sắp xếp lại cơ cấu không gian kiến trúc và các khu chức năng góp phần làm thay đổi bộ mặt kiến trúc Thành phố Huế.Khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Vỹ Dạ, thành phố Huế; có ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Bắc: giáp xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.

- Phía Đông: giáp xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy.

- Phía Nam: giáp sông Như Ý, phường Xuân Phú.

- Phía Tây: giáp sông Hương và Cồn Hến.

- Mục tiêu quy hoạch: Từng bước rà soát, điều chỉnh những tồn tại, bất cập của quy hoạch đã được phê duyệt, cụ thể hóa và hoàn thiện các định hướng phát triển không gian đô thị, góp phần cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/5/2014. Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Huế nói chung và phường Vỹ Dạ nói riêng. Khai thác và tạo lập quỹ đất có hiệu quả trong việc xây dựng đô thị hiện đại, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá, đáp ứng nhu cầu mở rộng không gian phát triển của Thành phố. Bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ cấu các công trình dịch vụ công cộng, các thiết chế văn hoá, giáo dục, y tế, TDTT, ... cấp thành phố và cấp khu ở. Đồng thời xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên cơ sở phân khu chức năng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố Huế. Hình thành không gian đô thị trên cơ sở khai thác lợi thế hệ thống các tuyến giao thông mặt nước hiện có (kênh, mương, sông, hồ và ao) kết hợp với các giải pháp kỹ thuật đô thị, đặc biệt là giải pháp thoát nước tự nhiên trên nền địa hình hiện nay. Làm cơ sở thu hút đầu tư, và cơ sở để quản lý, kiểm soát xây dựng, bảo vệ di tích và cảnh quan theo hướng bền vững.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 1682/ QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Thời điểm quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (jpg):

+ QH02: Bản đồ quy hoạch hiện trạng sử dụng đất

+ QH11: Bản đồ quy hoạch quy hoạch sử dụng đất

+ QH12: Bản đồ quy hoạch sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH13: Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ chỉ giới xây dựng

+ QH21: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống ngầm

(Thanh Thao – ACUD 21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi