0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu xây dựng phường Thạch Quý thành phố Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch phân khu xây dựng phường Thạch Quý thành phố Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

- Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích 339,48ha. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp xã Thạch Hạ, Thạch Môn; Phía Nam giáp phường Tân Giang, Văn Yên; Phía Tây giáp phường Nguyễn Du, xã Thạch Trung; Phía Đông giáp xã Thạch Hưng, Thạch Đồng.

- Được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 1908Đ/UBND ngày 21 tháng 06 năm 2019

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng phường Thạch Quý thành phố Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh là: Nhằm Cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng hợp lý quỹ đất. Tạo động lực phát triển đô thị, góp phần xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại, tạo tiền đề cho việc thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển; đáp ứng nhu cầu về sản xuất kinh doanh, công trình công cộng, thương mại, nhu cầu về đất ở cho thành phố. Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng phường Thạch Quý thành phố Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH : Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi