0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050

Định dạng tài liệu:  (.pdf), (.jpg)

- Được phê duyệt tại: QĐ số 1369/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050

- Thời điểm quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ (.jpg):

+ Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

+ Sơ đồ định hướng phát triển không gian

+ Sơ đồ hệ thống hạ tầng kỹ thuật

+ Sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

+ Sơ đồ định hướng phát triển giao thông

(huycuong - Thanhphuong99 – Acudvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi