0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050

 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 đã Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27/11/2012. Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở dự báo tăng trưởng kinh tế trên địa bàn ở mức cao, với định hướng phát triển chính là ngành khai thác, sản xuất, chế biến sắt thép (chiếm 32% GRDP vào năm 2020) và được dự báo trong điều kiện kinh tế thế giới, khu vực và cả nước có nhiều yếu tố thuận lợi.

- Phạm vi ranh giới lập Quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Hà Tĩnh bao gồm tổng diện tích tự nhiên: 5.990,67 km2

- Ranh giới:

  + Phía Bắc: giáp tỉnh Nghệ An;

  + Phía Nam: giáp tỉnh Quảng Bình;

  + Phía Đông: giáp với biển Đông;

  + Phía Tây: giáp các tỉnh Borikhamxay và Khammuane của Là

- Mục tiêu của đồ án lập Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 là: Giúp phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người để xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh công nghiệp, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển bền vững về kinh tế, công bằng về xã hội. Đảm bảo quốc phòng an ninh, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung. Đến năm 2025 GRDP bình quân đầu người thuộc các địa phương dẫn đầu Bắc Trung bộ. Phấn đấu đến năm 2030 GRDP bình quân đầu người nằm trong nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước

- Thời điểm lập quy hoạch: Năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi