0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Huoai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Lâm Đồng

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Huoai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Lâm Đồng

- Khu vực lập quy hoạch là Toàn bộ ranh giới thuộc huyện Đạ Huoai, gồm: 02 thị trấn (Đạ M’ri, Mađaguôi) và 07 xã (Phước Lộc, Đạ PToa, Đoàn Kết, Hà Lâm, Mađaguôi, Đạ Oai, Đạ Tồn) có Tổng diện tích 495,55 km2. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch được xác định như sau: Phía Bắc: giáp huyện Đạ Tẻh và huyện Bảo Lâm; Phía Nam: giáp huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Phía Đông: giáp thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm; Phía Tây: giáp huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Huoai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Lâm Đồng : Xây dựng vùng huyện Đạ Huoai là đầu mối kết nối phát triển kinh tế - xã hội với các huyện trong tỉnh, khu vực Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước. Là vùng trọng tâm của tỉnh về phát triển du lịch sinh thái cảnh quan rừng, du lịch hỗn hợp, danh lam thắng cảnh, du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ. Là vùng có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Lâm Đồng, vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam bộ.

- Được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 1079-QĐ/UBND ngày 29 tháng 04 năm 2021

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Huoai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Lâm Đồng

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng hệ thống HTXH, HTKT và môi trường cấp vùng

+ QH 02: Bản vẽ phân vùng và định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ định hướng phát triển giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi