0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà đến năm 2030 định hướng đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Thanh Hà là một huyện nằm phía Đông Nam của tỉnh Hải Dương. Huyện chia làm bốn khu là: Hà Nam, Hà Đông, Hà Tây và Hà Bắc và được thành lập trên cơ sở 19 xã và 01 thị trấn và có diện tích tự nhiên 14.071,8ha. Huyện có tổng dân số năm 2020 là: 143.583 người. Để đảm bảo sự phát triển đồng bộ, tăng cường liên kết vùng, phát triển có định hướng theo quy hoạch và đảm bảo hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện Thanh Hà, cần thiết phải lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà, làm cơ sở thực hiện.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà đến năm 2030 định hướng đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương: năm 2021

- Mục tiêu đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà đến năm 2030 định hướng đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương: Nhằm đáp ứng được yêu cầu, định hướng phát triển của huyện Thanh Hà, của Vùng và của Tỉnh. Phát huy vị trí chiến lược của huyện Thanh Hà để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, khai thác có hiệu quả kinh tế nội ngoại vùng, quan hệ trong nước, khai thác các thế mạnh về đầu mối giao thông, công nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất hàng hóa lớn. Xây dựng cấu trúc không gian vùng lãnh thổ, liên kết đô thị, điểm dân cư nông thôn, liên kết các cực tăng trưởng kinh tế, đảm bảo sự phát triển cân đối hài hòa giữa đô thị và nông thôn; đảm bảo tính ổn định, phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ việc bảo đảm an ninh, quốc phòng và an toàn xã hội. Tăng cường quản lý, thu hút đầu tư, tạo nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà đến năm 2030 định hướng đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương

- Bản vẽ:

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng tổng hợp

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ phân bố dân cư và sử dụng đất

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống giao thông

+ QH 09: Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống cấp điện

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống cấp nước

+ QH 11: Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống thoát nước

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi