0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Định dạng tài liệu: (.doc),  (.pdf)

- Được phê duyệt tại: QĐ số 2274/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Thời điểm quy hoạch: năm 2014

- Mục tiêu: Cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long; quy hoạch tổng thể phát triển KTXH vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL và cụ thể hóa Chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang đến năm 2030. Xây dựng An Giang trở thành tỉnh phát triển bền vững, có trình độ công nghệ cao, nguồn nhân lực có chất lượng, trở thành một trung tâm khoa học công nghệ và thương mại dịch vụ của vùng Kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường với thế trận quốc phòng – an ninh và bảo đảm quốc phòng – an ninh của khu vực phòng thủ. Định hướng phát triển không gian toàn vùng đến năm 2030 gồm không gian xây dựng đô thị, dân cư nông thôn, không gian các khu công nghiệp tập trung, du lịch, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, không gian cảnh quan. Chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân ở các đô thị và vùng nông thôn. Làm cơ sở để chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền lập các dự án quy hoạch chuyên ngành, chương trình đầu tư và hoạch định các chính sách phát triển. Làm công cụ quản lý phát triển kiểm soát không gian toàn vùng. Tạo cơ hội đầu tư

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

+ Văn bản pháp lý

(huycuong - Thanhphuong99 – Acudvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi