0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

   Hà Nam là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, cách thủ đô Hà nội 58km về phía Nam. Hà Nam là địa bàn chuyển tiếp giữa các vùng kinh tế lãnh thổ trong vùng đồng bằng và với các tỉnh vùng núi Tây Bắc. Hà Nam là tỉnh mới được tái lập nhưng ổn định và phát triển, có lợi thế về mặt địa lý, về tiềm năng sản xuất vật liệhu xây dựng, du lịch.

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

   Mục tiêu của đồ án đó là: Đảm bảo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng phát triẻn mạnh công nghiệp, dịch vụ, đô thị và đào tạo nguồn nhân lực. Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất, nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường phát triển bền vững. Đảm bảo hiệu quả trong việc kêu gọi thu hút đầu tư, huy động nguồn nhân lực. Tạo sự đột phá thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

- Bản vẽ:

+ QH 01a: Bản vẽ vị trí trong vùng Bắc Bộ

+ QH 01b: Bản vẽ vị trí trong vùng Hà Nội

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hệ thống đô thị

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng giao thông

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ chuẩn bị kỹ thuật, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và môi trường

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng cấp điện, cấp nước

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng môi trường

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển không gian

+ QH 09: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển giao thông

+ QH 11: Bản vẽ Bản vẽ sơ đồ định hướng cao độ san nền

+ QH 12: Bản vẽ sơ đồ định hướng cấp điện

+ QH 13: Bản vẽ sơ đồ định hướng cấp nước

+ QH 14: Bản vẽ sơ đồ định hướng thoát nước thải

+ QH 15: Bản vẽ sơ đồ định hướng đánh giá môi trường chiến lược

 (qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi