0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050

Định dạng tài liệu:  (.pdf),  (.jpg)

- Được phê duyệt tại: QĐ số 378/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050

- Thời điểm quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ (.jpg):

+ Sơ đồ hiện trạng

+ Sơ đồ định hướng phát triển không gian

+ Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

+ Sơ đồ định hướng hệ thống phát triển giao thông

+ Sơ đồ định hướng hệ thống thoát nước, nghĩa trang

(huycuong - Thanhphuong99 – Acudvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi