Cẩm nang dành cho kỹ sư địa kỹ thuật
0 EP
TCVN 9138:2012 Vải địa kỹ thuật - phương pháp xác định cường độ chịu kéo của mối nối
0 EP
TCVN 9363:2012 Khảo sát cho xây dựng – khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng
15 EP
TCVN 8871:2011 Vải địa kỹ thuật – Phần 1-6: Phương pháp thử
0 EP
TCXD 203:1997 Nhà cao tầng – Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công
0 EP
TCXD 194:1997 Nhà cao tầng – Công tác khảo sát địa kỹ thuật
0 EP
TCXD 160:1987 Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc
15 EP
Tiêu chuẩn ngành 22TCN 248-98 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]