Mẫu hồ sơ TKCS phần kiến trúc công trình bệnh viện đa khoa 300 giường
100 EP
Mẫu hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án công trình bệnh viện đa khoa được lập năm 2017
200 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án: Bệnh viện đa khoa lập năm 2017
100 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc – Bệnh viện đa khoa thị xã Phúc Yên
30 EP
Bài giảng: Thiết kế kiến trúc bệnh viện đa khoa
15 EP
TCVN 4470:2012 Bệnh viện đa khoa, tiêu chuẩn thiết kế
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]