Chi tiết cấu tạo giếng thu chuyển bậc
50 EP
Cấu tạo chi tiết các hố ga bơm chuyển bậc có H = 4 – 5m
50 EP
Thoát nước-Bản vẽ chi tiết cấu tạo bơm chuyển bậc thoát nước
25 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]