Chi tiết cấu tạo giếng thu chuyển bậc
Date published: 11.01.2019 | 08:13
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
50 EP

Chi tiết cấu tạo giếng thu chuyển bậc

Bản vẽ chi tiết cấu tạo giếng thu chuyển bậc dùng trong hệ thống thoát nước thải.

Định dạng file CAD.

 (Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]