Bản vẽ Kỹ thuật thi công cống bản-BxH=2.0x1.3M
20 EP
Bản vẽ Kỹ thuật thi công cống bản-BxH=1x1M và 1x1.2M
20 EP
Bản vẽ Kỹ thuật thi công cống bản - BxH=1.5x0.8M và 1.5x1.2M
20 EP
Cấu tạo chi tiết các hố ga bơm chuyển bậc có H = 4 – 5m
50 EP
Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công xây dựng và cải tạo nhà hội trường – Phần V: Thuyết Minh – Dự Toán
70 EP
Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công xây dựng và cải tạo nhà hội trường – Phần IV: Nước
50 EP
Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công xây dựng và cải tạo nhà hội trường – Phần III: Điện
50 EP
Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công xây dựng và cải tạo nhà hội trường - Phần II: Kết Cấu
50 EP
Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công xây dựng và cải tạo nhà hội trường – Phần I: Kiến Trúc
50 EP
Hồ sơ thiết kế thi công Nhà văn hóa xã-1 tầng-13.5m x 20m - Phần I: Kiến trúc
50 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]