Quy trình vận hành và công tác bảo trì công trình
70 EP
Thuyết minh: Chỉ dẫn thiết kế kỹ thuật thi công và nghiệm thu đường Bê tông nhựa
25 EP
Thuyết Minh: Chỉ dẫn thiết kế kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM
30 EP
TCVN 4506:2012 Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật
0 EP
Nghị định số 114/2010/NĐ-CP Về bảo trì công trình xây dựng
0 EP
TCXDVN 391:2007 Bê tông – Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên
0 EP
Bridge inspection, maintenance, and repair (Sổ tay kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa cầu)
15 EP
Thông tư số 11/2012/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]