Hồ sơ ản vẽ chi tiết thiết kế nhà kho nguyên liệu của nhà máy sản xuất dược phẩm, kích thước 27mx55m
40 EP
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật nhà xưởng, kích thước 28mx40m
200 EP
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật nhà xưởng đồ gỗ cao cấp, kích thước 38mx37,8m
200 EP
Bản vẽ chi tiết thiết kế nhà quản lý cho khu công nghiệp
200 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]