Hồ sơ thiết kế thi công Tuyến cống hộp thủy lợi – Phần3: Bản vẽ Chi tiết cấu tạo hố ga, trắc dọc các đoạn mương
70 EP
Hồ sơ thiết kế thi công Tuyến cống hộp thủy lợi – Phần2: Bản vẽ Chi tiết cấu tạo cống thủy lợi và bảng tính toán kết cấu
70 EP
Chi tiết cống ngang thoát nước qua đường dạo, qua đường ô tô
40 EP
Chi tiết cống ngang thoát nước qua bậc tam cấp
40 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]