Đồ án tốt nghiệp bộ môn cầu đường - Cầu bê tông cốt thép DƯL 3 nhịp 56+80+56m và 2 nhịp bê tông cốt thép ƯLT 2x33m
50 EP
Bản vẽ thiết kế kỹ thuật cầu BTCT dài 74M, 3 nhịp, bề rộng 10M, dầm ngang cấu tạo chữ L
100 EP
Đồ án thiết kế thi công kết cấu nhịp cầu liên hợp
150 EP
Đồ án thiết kế thi công kết cấu nhịp cầu dây văng
150 EP
Đồ án thiết kế thi công kết cấu nhịp cầu 3 nhịp bằng phương pháp đúc hẫng
150 EP
Đồ án thiết kế thi công trụ cầu 3 nhịp
150 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]