Cấu tạo chi tiết ga nước thải B300 ( ga vét lòng mo)
35 EP
Cấu tạo chi tiết ga thu trực tiếp D400
25 EP
Thoát nước- Bản vẽ chi tiết cấu tạo ga thu nước mưa kiểu hàm ếch
30 EP
Thoát nước – Bản vẽ chi tiết mặt cắt ngang hố đào các loại cống, rãnh thoát nước mưa
25 EP
Bản vẽ chi tiết cấu tạo ga thu + thăm kết hợp cống D1000, D800,D600
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]