Bản vẽ chi tiết các dạng gia cố mái ta luy
35 EP
TCVN 8870:2011 Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình giao thông vận tải
0 EP
TCVN 9403:2012 Gia có đất nền yếu - phương pháp trụ đất xi măng
0 EP
TCVN 9355:2012 Gia cố nền đất yếu bảng bấc thấm thoát nước
0 EP
TCVN 9843:2013 xác định mô đun đàn hồi của vật liệu đá gia cố chất kết dính vô cơ trong phòng thí nghiệm
0 EP
Bài giảng Xây dựng mặt đường ô tô - Chương 4,5
0 EP
TCXDVN 385:2006 Gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng
15 EP
Giáo trình nền móng.
15 EP
Bài giảng máy xây dựng.
15 EP
The deep mixing method (Công nghệ cọc đất gia cố xi măng)
15 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]