Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch chung xây dựng thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030
70 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch chung thị xã Sầm Sơn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035
50 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2030
50 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2030
40 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch chung xây dựng xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đến năm 2025
30 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoach chung thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035
70 EP
Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuật- tỉnh Đắc Lắc đến năm 2030
50 EP
Quy hoạch khu du lịch sinh thái Khuôn Thần xã Kiên Lao- huyện Lục Ngạn- tỉnh Bắc Giang
100 EP
Quy hoạch chi tiết khu công viên thể thao vui chơi giải trí Hà Đông- Hà Nội
50 EP
Quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch sinh thái Tam Đảo II- tỉnh Vĩnh Phúc
50 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]