Đồ án môn học – Tổ chức thi công chi tiết nền đường – Dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
50 EP
Đồ án môn học – Tổ chức thi công chi tiết mặt đường
100 EP
Chi tiết mặt đường, bó vỉa, lát hè, lối đi dạo và tường chắn
30 EP
Thuyết minh: Chỉ dẫn thiết kế kỹ thuật thi công và nghiệm thu đường Bê tông nhựa
25 EP
Thuyết Minh: Chỉ dẫn thiết kế kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM
30 EP
TCVN 8867:2011 Áo đường mềm – xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng benkelman
0 EP
TCVN 8866:2011 Mặt đường ô tô - xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát - thử nghiệm
0 EP
TCVN 8865:2011 Mặt đường ô tô – phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế iri
0 EP
TCVN 8863:2011 Mặt đường láng nhựa nóng - thi công và nghiệm thu
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]