Luận văn thạc sỹ - Xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị của quận Thủ Đức theo xu hướng đô thị xanh, bền vững.
100 EP
Luận văn thạc sỹ - Xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị của quận Thủ Đức theo hướng đô thị xanh, bền vững.
100 EP
Ứng dụng GIS hỗ  trợ  phân tích kinh doanh cho hệ  thống cửa hàng bán lẻ  sản phẩm VINAMILK  áp dụng trong phạm vi Quận Thủ  Đức
15 EP
Ứng dụng phần mềm Arcview GIS quản lý và cập nhật thông tin đất đai trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
30 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]