0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Giáo trình hướng dẫn tự học Excel 2013

\r\n Giáo trình hướng dẫn chi tiết sử dụng Excel 2013 từ cơ bản đến nâng cao. Giáo trình bao gồm 6 bài chính:

\r\n

\r\n Bài 1: Khởi động làm quen với giao diện

\r\n

\r\n Bài 2: Thao tác với bảng tính

\r\n

\r\n Bài 3: Làm việc với dữ liệu

\r\n

\r\n Bài 4: Công thức và hàm

\r\n

\r\n Bài 5: Tìm hiểu một số hàm cơ bản

\r\n

\r\n Bài 6: In ấn

\r\n

\r\n (bnt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi