Đây là mẫu báo cáo bổ ích
Date published: 09.06.2018 | 15:06
Available in Ebook
Thẩm tra xây dựng
0 EP

Mẫu số 05 - Quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình

Mẫu số 05- Quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

(ht-nkn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]