Báo cáo Thực tập tại nhà máy điện Ninh Bình
Date published: 05.01.2015 | 08:02
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Báo cáo Thực tập tại nhà máy điện Ninh Bình

Báo cáo thực tập sinh viện về quá trình đi thực tế và làm việc tại nhà máy nhiệt điện Ninh Bình. Qua các quá trình cọ sát và học hỏi kinh nghiệm đã cho các bạn sinh viên những bài học cụ thể, là 1 tài liệu có giá trị đối với thế hệ sinh viên còn đang ngồi trên băng ghế nhà trường

(ht-ddh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]