0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Báo cáo thực tập Trắc địa

Môn học thực tập trắc địa tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với công tác nghiên cứu khảo sát địa hình bằng các dụng cụ trắc địa và thể hiện địa hình, địa vật lên bản đồ. Từ đó nắm vững được các điều kiện địa hình, củng cố các kiến thức lí thuyết đã học trong trắc địa đại cương và nâng cao kĩ năng thực hành.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm các phần sau:

I.        Mục đích và nhiệm vụ

II.     Tổng quan về công việc thực tập

III.   Nội dung thực tập

1.1.Làm quen với máy kinh vỹ

1.2.Đo dài lưới khống chế

IV.  Kết luận

         (Ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: