0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại Đồng Bằng Sông Hồng và Đồng Bằng Sông Cửu Long với công tác chuẩn bị kỹ thuật

Tiểu luận đề cập thực trạng biến đổi khí hậu tại Việt Nam, đưa ra cơ sở nghiên cứa khoa học trong nước và ngoài nước. Từ đó cụ thể kịch bản biến đổi khí hậu tại Đồng Bằng Sông Cửu Long và Đồng Bằng Sông Hồng để đưa ra các đề xuất, giải pháp ứng phó và giảm nhẹ với biến đổi khí hậu.

(bnt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi