Bài nghiên cứu khoa học phân tích các bước và trình tự và các sự cố xảy ra khi thi công cọc khoan nhồi, từ đó đưa ra kiến nghị về các biện pháp phòng ngừa sự cố khi thi công cọc khoan nhồi
Date published: 24.09.2014 | 08:36
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Cọc và tường Barrette

Chuyên đề Cọc và tường Barette bao gồm những nội dung sau:

- Một số khái niệm cơ bản liên quan đến cọc và tường Barrette

- Thiết kế và thi công cọc Barrette

- Thiết kế và thi công tường Barrette

- Các phương pháp chống thấm cho công trình

- Các phương pháp kiểm tra cọc tường Barrette

- Các sự cố thường gặp trong thi công cọc, tường Barrette

(ht-ttd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]