Đánh giá chất lượng móng
Date published: 06.01.2015 | 07:45
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Đánh giá chất lượng móng

Tài liệu định dạng pdf

Là tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng bộ phận móng tại các công trình dân dụng khác nhau, mang đến cho người đọc có 1 cái nhìn hoàn thiện và dễ hiểu, là 1 trong những bộ phận tối qua trọng với công trình, nơi luôn cần có sự ổn định về chất lượng .

 (ht-ddh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]