Trên cơ sở khảo sát thực tế và các kết quả nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước về bê tông ứng lực trước. Chúng ta vận dụng vào cọc bê tông ly tâm ứng lực trước. Thay thế cọc bê tông cốt thép thường bằng cọc bê tông ly tâm ứng lực trước cho các công trình xây dựng. 1 Bằng các ứng dụng công nghệ hiện đại vào cọc bê tông ly tâm ứng lực trước và điều kiện thi công thực tế để sử dụng cọc bê tông ly tâm ứng lực trước đạt hiệu quả cao.

 Nội dung báo cáo gồm 04 chương:

Chương 1: Tổng quan về cọc bê tông cốt thép và các phương pháp đánh giá sức chịu tải của cọc

Chương 2: Lý thuyết về bê tông ứng lực trước và chế tạo cọc bê tông ly tâm ứng trước

Chương 3: Ví dụ tinh toán về sức chịu tải của các loại cọc và so sanh các kết quả

Chương 4: Thi công cọc bê tông ly tâm ứng lực trước

Định dạng tài liệu dưới dạng pdf

(ht-ntn)

Date published: 06.01.2015 | 14:52
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
25 EP

Đề tài nghiên cứu cọc bê tông ly tâm ứng lực trước

Trên cơ sở khảo sát thực tế và các kết quả nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước về bê tông ứng lực trước. Chúng ta vận dụng vào cọc bê tông ly tâm ứng lực trước. Thay thế cọc bê tông cốt thép thường bằng cọc bê tông ly tâm ứng lực trước cho các công trình xây dựng. 1 Bằng các ứng dụng công nghệ hiện đại vào cọc bê tông ly tâm ứng lực trước và điều kiện thi công thực tế để sử dụng cọc bê tông ly tâm ứng lực trước đạt hiệu quả cao.

 Nội dung báo cáo gồm 04 chương:

Chương 1: Tổng quan về cọc bê tông cốt thép và các phương pháp đánh giá sức chịu tải của cọc

Chương 2: Lý thuyết về bê tông ứng lực trước và chế tạo cọc bê tông ly tâm ứng trước

Chương 3: Ví dụ tinh toán về sức chịu tải của các loại cọc và so sanh các kết quả

Chương 4: Thi công cọc bê tông ly tâm ứng lực trước

Định dạng tài liệu dưới dạng pdf

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]