Kinh nghiệm thiết kế hạ tầng xanh tại một số nước trên thế giới
Date published: 04.09.2015 | 10:40
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
30 EP

Kinh nghiệm thiết kế hạ tầng xanh tại một số nước trên thế giới

Kinh nghiệm thiết kế hạ tầng xanh tại một số thành phố trên thế giới gồm 8 slide (định dạng powerpoint).

1. Các file powerpoint gồm:

-Kinh nghiệm tại Brazil

-Kinh nghiệm tại Freiburg – Đức

-Kinh nghiệm tại Calgary - Canada

-Kinh nghiệm tại Melbourne - Úc

-Kinh nghiệm tại New York – Mỹ

-Kinh nghiệm tại Singapore

-Kinh nghiệm tại Sydney - Úc

-Kinh nghiệm tại Stockholm – Thụy Điển

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]