Luận án tiến là tài liệu tham khảo bổ ích không chỉ cho các nghiên cứu sinh khóa sau mà còn giúp các nhà quản lý, cơ quan chức năng đưa ra các giải pháp tốt hơn về việc Quản lý quy hoạch mạng lưới
Date published: 13.04.2018 | 13:43
Available in Ebook

Luận án tiến sĩ: Quản lý quy hoạch mạng lưới đường đô thị vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ

Thông tin luận án tiến sĩ

Tác giả: Trần Văn Tiến

Năm bảo vệ: 2011

Ngành: Quản lý đô thị và công trình

Tại: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Kết cấu luận án gồm: 2 phần – 166 trang

- Phần mở đầu

- Phần nội dung bao gồm 3 chương

+ Chương I: Tổng quan về Quy hoạch mạng lưới đường đô thị

+ Chương II: Cơ sở khoa học của Quản lý quy hoạch mạng lưới đường đô thị vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ

+ Chương III: Một số đề xuất về Quản lý quy hoạch mạng lưới đường đô thị vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào quy hoạch mạng lưới đường thành phố Việt Trì

Định dạng tài liệu: file pdf

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]